שינוי גבולות מגרשים והתווית דרך חדשה

תוכנית הצ/ 1/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבולות מגרשים והתווית דרך חדשה
מספר: הצ/ 1/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי גבולות מגרשים. 2. ביטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה. 3. התווית שביל להולכי רגל (קו ביוב).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק43-45, 53, 56-57, 61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1973תאריך פרסום: 06/12/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1968. שנה עברית: התשלד .