שינוי גבולות מגרשים ושצפי''ם, מצפה אביב

תוכנית מש/ מק/ 12483/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבולות מגרשים ושצפי''ם, מצפה אביב
מספר: מש/ מק/ 12483/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גבולות מגרשים למגורים עקב גילוי אתר ארכיאולוגי במגרש 337.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12483שינוי לג/במ/234שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/12/2009תאריך פרסום: 15/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 963. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות09/09/2009תאריך פרסום: 09/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5995. עמוד: 5649. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901003/09/2009