שינוי גבולות מגרש.

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבולות מגרש.
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת מגרש המיועדלמבנה ציבור ע"ח איזור מיועד למגורים.

עיקרי ההוראות:
שינוי גבולות מגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדהרא"ש

תיאור המיקום:
מגרש E3000.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2008תאריך פרסום: 15/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5763. עמוד: 1409. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800631/01/2008