שינוי גבולות קדמיים

תוכנית משמ/ 24/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי גבולות קדמיים
מספר: משמ/ 24/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת שפירא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1999תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. עמוד: 1378. שנה עברית: התשס .