שינוי גבולות,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות

תוכנית בר/ 15/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבולות,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות
מספר: בר/ 15/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי גבול חלקה דרומי של חלקה 28 ובטול חלקה מס.22 ב. קביעת יעדים ואזורים ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
שורקות, קבוצת שילר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2641חלק2
3508חלק
3666חלק
3667חלק
3680חלק
3782חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 15בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1981תאריך פרסום: 04/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2717. שנה עברית: התשמא .