שינוי דרך 4311 בקטע מק"מ 4.9 עד ק"מ 6.8

תוכנית בר/ 211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי דרך 4311 בקטע מק"מ 4.9 עד ק"מ 6.8
מספר: בר/ 211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי דרך 4311 בקטע מק"מ 4.9 עד ק"מ 6.8 בתוואי
המשפר את התוואי הקיים כמסומן בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
מועצה אזורית גן רווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4071חלק3, 8, 11-12
4072חלק1
4073חלק8-19, 24-26, 33-34, 39, 47, 50-51
4074חלק15-23, 34
4075חלק14, 16-18, 23
5287חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1995.
פרסום לאישור ברשומות16/11/1995תאריך פרסום: 16/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4349. עמוד: 412. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3566. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1994.
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1993
קבלת תכנית08/03/1993