שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות , מושב נטועה

תוכנית ג/ 16504

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות , מושב נטועה
מספר: ג/ 16504
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
.שינוי יעוד קרקע למגורים בישוב כפרי (נחלות) כדי לאפשר שינוי הגדרה של 25 מגרשים ל- 25 נחלות .

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע ממגורים למגורים א' ומגורים בישוב הכפרי.
קיבוע התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק75-6, 8-9, 11-14, 16
19693חלק396-7, 23, 26-35, 41, 66, 68
19694חלק1, 3
19716חלק1, 5-6
19717חלק1, 4-5, 8-9
19718חלק1
19727חלק2-91
19729חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועהשינוי
תוכניתג/ 12094הרחבת מושב נטועהכפיפות
תוכניתג/ 13148שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/5409שינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 44. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1092. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2009. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2006
קבלת תכנית17/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000612/04/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700712/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה