שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לתעשיה, לוטם

תוכנית מש/ מק/ 10814/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לתעשיה, לוטם
מספר: מש/ מק/ 10814/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות התכנית בדבר גודל מגרש מינימלי לתעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלוטם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19263חלק47-48, 56-57, 5943, 46, 53-55, 58
19264חלק5435-38, 41-44, 50, 53, 55
19265חלק46, 48-49, 51, 54
19400חלק3
19401חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10814אזור משק קיבוץ לוטםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/01/2007תאריך פרסום: 14/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5616. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006