שינוי הוראות בינוהי בשכונת ההרחבה, רמות מנשה

תוכנית יז/ מק/ 11140/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בינוהי בשכונת ההרחבה, רמות מנשה
מספר: יז/ מק/ 11140/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות הבינוי בשכונה הקהילתית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק11, 13
12382חלק7-8, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11140"תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2010תאריך פרסום: 14/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6096. עמוד: 3311. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000616/05/2010