שינוי הוראות בינוי בנוגע למחסנים.

תוכנית רח/ מק/ 2000/ ב/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בינוי בנוגע למחסנים.
מספר: רח/ מק/ 2000/ ב/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בינוי בנוגע למחסנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2000/ ב/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2007תאריך פרסום: 26/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5645. עמוד: 2158. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2006תאריך פרסום: 17/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5605. עמוד: 900. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200512631/12/2006