שינוי הוראות בינוי מאושרות, מבני ציבור, גן נר

תוכנית ג/ גל/ מק/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בינוי מאושרות, מבני ציבור, גן נר
מספר: ג/ גל/ מק/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי הורואת בינוי מאושרת .
איחוד וחלוקה .

עיקרי הוראות התכנית :
החלפת שטחים ללא שינוי סה"כ שטח מאושר בבינוי .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגן נר (גבורים)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20855חלק6-8, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/05/2008תאריך פרסום: 28/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5813. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3434. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800513/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700531/05/2007