שינוי הוראות בינוי

תוכנית ג/ 14505

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בינוי
מספר: ג/ 14505
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת הוראות הבניה באזור מגורים שנקבעו לפי תוכנית מס' ג/ 5298 המאושרת להוראות הבניה שנקבעו באזור מגורים א' לפי תוכנית מס' ג/ 12562 המאושרת
שינוי בהוראות הבניה שנקבעו באזור מגורים לפי תכנית מס' ג/ 5298 המאושרת:
הגדלת השטח המותר לבניה לשימושים עיקריים.
הגדלת תכסית הקרקע
הגדלת הגובה המקסימלי המותר לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17548חלק13
17550חלק1, 8-9, 21, 25
17552חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5298מצפה נטופהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2931. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 445. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
קבלת תכנית28/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500407/03/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401530/06/2004