שינוי הוראות בניה בגוש 10570 חל' 413

תוכנית חד/ 763/ לד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה בגוש 10570 חל' 413
מספר: חד/ 763/ לד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מבנה קיים לפי הפירוט הבא:
- שינוי קו בניין קדמי (מערבי), אחורי (מזרחי) למבנה קיים.
- תוספת אחוזי בניה.
- הגדלת תכסית קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10570חלק413461
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 763גבעת אולגה א',ב',ג',ד' (מ6-)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 71. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2138. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2006.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה02/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2005
קבלת תכנית14/08/2005