שינוי הוראות בניה במגרש מס' 52 נטועה

תוכנית ג/ 19732

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בניה במגרש מס' 52 נטועה
מספר: ג/ 19732
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת שינוי הוראות בניה במגרש מס' 52 נטועה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות
שינוי קווי בנין על פי בניה קיימת בשטח
קביעת הוראות בניה בשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועהשינוי
תוכניתג/ 9953יחידות אירוח בישובים כפריים של מוא"ז מעלה יוסף, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2012
קבלת תכנית13/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200723/04/2012