שינוי הוראות בניה בסעיף 5 של תקנון מס' בר/40. ומתן אפשרות להקמת מבני-ספורט

תוכנית בר/ 40/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בניה בסעיף 5 של תקנון מס' בר/40. ומתן אפשרות להקמת מבני-ספורט
מספר: בר/ 40/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה בסעיף 5 של תקנון מס' בר/40. ומתן אפשרות להקמת מבני-ספורט ובריכות שחיה לפי הטבלה כדלקמן: שינוי משטח פרטי פתוח לשטח צבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
קדרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4708חלק233
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 44/ 1חששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1983תאריך פרסום: 16/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2935. שנה עברית: התשמג .