שינוי הוראות בניה בשכונת בנה ביתך, קרית ים

תוכנית ק/ 260/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה בשכונת בנה ביתך, קרית ים
מספר: ק/ 260/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ב- 40 מ"ר שטח "עיקרי" נוסף על אלו המותרים בתחום תכנית ק/ 260 - שכונת "בנה ביתך" בקרית ים והסדרת החניה במגרש.

עיקרי ההוראות:
- הוספת שטח עיקרי בשיעור של 40 מ"ר לכל יח"ד בתחום התכנית.
- הפרדה בין שטח עיקרי - 180 מ"ר ובין שטח שרות - 40 מ"ר, לכל יח"ד בתחום התכנית.
- ביטול האמור בסעיף 12 א' בהוראות תכנית ק/ 260 בדבר ההבדל בין שטחי הבניה
בק. קרקע וקומה א' ובתנאי ששטח הבניה המותר לא יחרוג מקווי הבניין המאושרים.
- חניה - קביעת מספר החניות במגרש ומיקומן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית יםקרית ים

תיאור המיקום:
שכונת "בנה ביתך"
רחובות יגאל אלון, סביון, רקפת, דגנית, הכלנית חבצלת, מרגנית, נרקיס.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10425חלק31-167, 169-184, 188-190, 192-193, 195-197, 199-221, 224187, 223
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5832. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות05/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3063. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2011
קבלת תכנית08/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה