שינוי הוראות בניה ומתן ליגיטימציה לבתים , יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה ומתן ליגיטימציה לבתים , יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן ליגיטימציה לשני בתים נפרדים במגרש אחד עפ"י המרחק הקיים 3.09 במקום 6.מטר.

שינוי בגודל מגרש מינימלי 720 מ"ר במקום 750 מ"ר.

שינוי בקו בנין 2.59 במקום 3.0 מטר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16874חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2003תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. עמוד: 1078. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200929/09/2002