שינוי הוראות בניה ותוספת יחידת דיור.

תוכנית ק/ מק/ 3566

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בניה ותוספת יחידת דיור.
מספר: ק/ מק/ 3566
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה ותוספת יחידת דיור.

עיקרי ההוראות:
א. אישור 4 קומות ועליית גג במקום 3 קומות ועליית גג.
ב. אישור 4 יחידות דיור במקום 3 יחידות דיור ללא שינוי בסך כל זכויות הבניה המותרים.
ג. העברת שטחי בניה בין הקומות.
ד. שינוי הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8891חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 1001כפר בראשינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4336. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1235. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201109330/12/2011