שינוי הוראות בניה, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה.
התוית זיקת הנאה.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי בנין לפי קו אדום מקווקו בתשריט.
התווית זיקת הנאה למעבר לחניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק60-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2011תאריך פרסום: 23/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6235. עמוד: 4890. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100826/06/2011