שינוי הוראות בניה, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בניה, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק67-68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/2010תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1140. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2010תאריך פרסום: 07/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3645. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000715/06/2010