שינוי הוראות בנייה לגדרות

תוכנית בר/ מק/ 224/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות בנייה לגדרות
מספר: בר/ מק/ 224/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה בנושא גובה גדרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
ישוב: בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5460חלק8
5462חלק2-16
5463חלק33-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1999תאריך פרסום: 26/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4798. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. שנה עברית: התשנט .