שינוי הוראות בקו בניין לבניה קיימת בלבד, תמרה

תוכנית שג/ מק/ 07/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות בקו בניין לבניה קיימת בלבד, תמרה
מספר: שג/ מק/ 07/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בדבר קווי בנין לבניה קיימת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18564חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2008תאריך פרסום: 11/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5848. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008