שינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.

תוכנית ממ/ 644/ 5/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.
מספר: ממ/ 644/ 5/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
כל תחום השיפוט של המועצה המקומית קלנסואה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/04/1978תאריך פרסום: 13/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2430. שנה עברית: התשלח .