שינוי הוראות ומגבלות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הוראות ומגבלות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/2006תאריך פרסום: 06/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5603. עמוד: 830. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600630/06/2006