שינוי הוראות סביבתיות בנושא אקוסטיקה בסעיף איכות הסביבה.

תוכנית בר/ 256/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות סביבתיות בנושא אקוסטיקה בסעיף איכות הסביבה.
מספר: בר/ 256/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות סביבתיות בנושא אקוסטיקה בסעיף איכות הסביבה, בישובים יד-בנימין, יסודות וחפץ חיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2407. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 229. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2005
קבלת תכנית09/10/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה