שינוי הוראות סעיפים 23,24,31 פרק ה'-איזור חקלאי מיוחד מושב

תוכנית עח/ 200/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות סעיפים 23,24,31 פרק ה'-איזור חקלאי מיוחד מושב
מספר: עח/ 200/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות סעיפים 23,24,31 פרק ה'-איזור חקלאי
מיוחד מושב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
מועצה איזורית עמק חפר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1988תאריך פרסום: 21/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3578. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1987תאריך פרסום: 18/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3461. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית18/06/1987