שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות , בריכות שחייה.

תוכנית גז/ 13/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות , בריכות שחייה.
מספר: גז/ 13/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2007
קבלת תכנית21/11/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700227/03/2007