שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות

תוכנית גז/ 19/ 9/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מספר: גז/ 19/ 9/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1987תאריך פרסום: 05/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3424. עמוד: 706. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית05/02/1987