שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות

תוכנית על/ 314/ 9/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מספר: על/ 314/ 9/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודמשמר השבעה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות20/05/1982תאריך פרסום: 20/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2814. עמוד: 1745. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית20/05/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011