שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות

תוכנית גז/ 102/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מספר: גז/ 102/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102בית חשמונאישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2006
קבלת תכנית13/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600211/07/2006