שינוי הוראות תכנון

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי הוראות תכנון
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בהוראות תכנון בכל שטח התוכנית. א. שינוי שטח ממוצע ליח"ד. ב. שינוי שטח רצפות בכל שטח התוכנית, כך ששטח ממוצע ברוטו של יח"ד אחת לא ייקטן מ- 90 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
אלעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4058חלק24, 50-57, 59-60, 62-64, 67, 69, 71-93, 95-99, 103, 108-109, 115-126, 128, 130-138, 168-179, 182-186
4059חלק1-7, 9-12, 21-22, 28-30, 35-36, 41, 44-47, 51-57, 59-61, 64-69, 71-74, 76-80, 87, 89, 91, 103-111, 113-116, 119, 127-139, 141, 144-145, 147
4060חלק5, 7, 24-34, 45-47, 53, 58
4062חלק5, 12-13, 16-17, 20, 22, 24, 26, 39-40, 54, 60-62, 65, 68
4064חלק
5664חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/1998תאריך פרסום: 03/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4677. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1998תאריך פרסום: 15/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4618. שנה עברית: התשנח .