שינוי הנחיות בניה מגרש ס / 4

תוכנית 23/ 03/ 102/ 101/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי הנחיות בניה מגרש ס / 4
מספר: 23/ 03/ 102/ 101/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שימושים והנחיות בניה באזור מסחרי מגרש ס / 4

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת רמב"ם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק93
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/1992תאריך פרסום: 10/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4065. עמוד: 615. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1992תאריך פרסום: 06/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4030. עמוד: 4166. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1992תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1992
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1992
קבלת תכנית11/12/1991