שינוי הנחיות בניה-שכונת מישור הגפן

תוכנית 23/ במ/ 146/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שינוי הנחיות בניה-שכונת מישור הגפן
מספר: 23/ במ/ 146/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שטחי הבניה באזור מגורים א' ובנספח הבינוי
במגרשים מס' 1-158,172,171,252-257,259-263,266-271,
273-276,278-280.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת מישור הגפן
גוש: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39568חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/09/1994.
פרסום לאישור ברשומות26/05/1994תאריך פרסום: 26/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4218. עמוד: 3525. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1994
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1994.
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1994תאריך פרסום: 06/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4190. עמוד: 2057. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה09/01/1994
קבלת תכנית14/11/1993