שינוי והגדלת השטחים העיקריים המותרים לבניה,תוספת קומה.הסדרת חניה בש.צ.פ

תוכנית שה/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי והגדלת השטחים העיקריים המותרים לבניה,תוספת קומה.הסדרת חניה בש.צ.פ
מספר: שה/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי והגדלת השטחים העיקריים המותרים לבניה
תוספת של 600.00 מ"ר והגדלת שטחי שירות
23.72 מ"ר, כנגזרת מכמות החניות.
ב. תוספת קומה.
ג. שינוי קו בניין צידי מקומי מ- 5 ל- 0 מ'.
ד . קביעת הוראות לעניין חניה.
ה. הסדרת חניה ציבורית בש.צ.פ.
ו. שינוי לשטח מסחרי בחלק מקומת מרתף (71.00 מ"ר).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: שוהם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6855חלק211212
6858חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3699. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית22/04/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות22/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1546. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2000
קבלת תכנית22/09/1999