שינוי והקטנת קו בנין בחזית המזרחית מ-5 מ' ל-3 מ

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי והקטנת קו בנין בחזית המזרחית מ-5 מ' ל-3 מ
מספר: הצ/ 7/ 1/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי והקטנת קו בנין בחזית המזרחית מ-5 מ' ל-3 מ
2. הוראת והגבלות תנאי בניה.
3. הגדלת קו בנין מצפון מ-3.0 מ' ל-5.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1994.
פרסום לאישור ברשומות14/07/1994תאריך פרסום: 14/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4229. עמוד: 4215. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1993תאריך פרסום: 01/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4096. עמוד: 2086. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1988
קבלת תכנית30/03/1988