שינוי והשלמה לתכנית מתאר מקומית מספר ג/ 6540 , הוראות למתקני מים בשטחים חקלאים

תוכנית ג/ 14728

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי והשלמה לתכנית מתאר מקומית מספר ג/ 6540 , הוראות למתקני מים בשטחים חקלאים
מספר: ג/ 14728
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:

הסדרת פיתוח באמצעות קביעת הוראות, הנחיות ומגבלות - להקמת מתקנים למים של חברת מקורות בהיקפים מוגדרים בשטחים חקלאיים, כחלק מפיתוח שטחים אלו וכנובע מצרכים ומדרישות תשתית אלו כיום ובעתיד.
התכנית מהווה הרחבה לסוג ולאופי מתקנים ומבנים המאושרים להקמה בשטחים חקלאיים - לפי תכניות מאושרות.

עיקרי הוראות התכנית:

קביעת זכויות והגבלות בנייה למתקני אספקה וטיפול במים באזור חקלאי.
קביעת הוראות וסייגים למתן היתרי בנייה למתקני מים, כולל סיווג מתקנים מותרים להקמה באזור חקלאי לפי תכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר
צפוןעמק המעיינות
צפוןבית שאן
צפוןהגלבוע
צפוןמשגב
צפוןהגליל התחתון
צפוןטבריה
צפוןכרמיאל
צפוןמרום הגליל
צפוןנהריה
צפוןנצרת
צפוןנצרת עילית
צפוןעכו
צפוןעמק הירדן
צפוןעפולה
צפוןצפת
צפוןקרית שמונה
צפוןגולן
צפוןקצרין
צפוןמגדל העמק
צפוןהגליל המזרחי
צפוןהגליל המרכזי
צפוןהגליל העליון
צפוןיזרעאלים
צפוןמעלה הגליל
צפוןמעלה חרמון
צפוןמבוא העמקים
צפוןמעלה נפתלי
צפוןאצבע הגליל
צפוןבקעת בית הכרם
צפוןגבעות אלונים
צפוןלב הגליל
צפוןשפלת הגליל
צפוןגלילית מחוז צפון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות23/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2005. עיתון: הצופה.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2682. שנה עברית: התשסה .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/03/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2004
קבלת תכנית04/04/2004