שינוי והתאמה באזור מלונאות קיים, מצפה הימים, צפת

תוכנית ג/ 15610

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי והתאמה באזור מלונאות קיים, מצפה הימים, צפת
מספר: ג/ 15610
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים והתאמות באזור מלונאות קיים.
- הרחבת אזור מלונאות למלונאות
- התאמת פרצלציה בהתאם למצב קיים .

ב. יצירת אלמנטים חדשים לתיירות נופש ובילוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתמצפה הימים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13740חלק3, 100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1375מצפה הימים ע"י ראש פנהשינוי
תוכניתג/ 61ירוסלבסקי -צפת ראש פינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/11/2010
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2005
קבלת תכנית23/06/2005