שינוי זכויות בניה בבית פרטי - רח' הדרור 50 מבשרת ציון

תוכנית הל/ 523/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי זכויות בניה בבית פרטי - רח' הדרור 50 מבשרת ציון
מספר: הל/ 523/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםהראלמבשרת ציוןמבשרת ציוןהדרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30537חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2010
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/04/2010
קבלת תכנית18/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201001206/06/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000825/05/2010