שינוי זכויות בניה במגרש 569, טל אל

תוכנית גנ/ 17061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי זכויות בניה במגרש 569, טל אל
מספר: גנ/ 17061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות בניה .

עיקרי ההוראות:
הגדלת שטחי בניה עקרי ושירות.
שינוי קו בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבטל-אל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18456חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9162שנוי לתכנית ג / במ / 79 , ישוב קהילתי טל אלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4025. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים01/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2606. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2007
קבלת תכנית04/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200800902/07/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701508/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה