שינוי זכויות בניה במגרשים 1029 עד 1032 כולל אלעד

תוכנית אל/ 195/ 8/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי זכויות בניה במגרשים 1029 עד 1032 כולל אלעד
מספר: אל/ 195/ 8/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 6 יחידות דיור, תוספת זכויות בניה ושינוי קווי בניין.
איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הוראות בניה.
2. הגדלת אחוזי בניה מותרים ותוספת יח"ד.
3. הקטנת קווי בניין
4. יצירת מתחם תכנוני אחיד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי יוסף קארו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק29-32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת בעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1813. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/08/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4780. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2011
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2010
קבלת תכנית07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124930/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201001012/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה