שינוי זכויות בניה בתכנית מתאר טב / 50 המאושרת, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 11062

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי זכויות בניה בתכנית מתאר טב / 50 המאושרת, בסמת טבעון
מספר: ג/ 11062
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת אחוזי בניה מ-%50 ל-%168 סה"כ לצורך ניצול
מכסימלי של הקרקע לבניה לגובה.
ב. לאפשר הקמת חנויות ומסחר בקומת הקרקע ע"פ התנאים
בסעיף תכליות.
ג. הגדלת מס' יח"ד לדונם מ-4 יח"ד ל-8 יח"ד ושינוי
מס' קומות מ-2 ל-4 קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10367חלק3-5
10474חלק4, 8, 10-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/11/1998