שינוי זכוית בניה- מתחם בזלת - טבריה

תוכנית ג/ 20039

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי זכוית בניה- מתחם בזלת - טבריה
מספר: ג/ 20039
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת זכויות בניה למטרת שרות במתחם בזלת טבריה.
2. הסדרת גישה למתחם ולחניון וכיכר קיימת בין דרך 331 לדרך 28.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת זכויות בניה למטרת שרות בלבד, מ-230% ל- 290%.
2. הגדלת התכסית המותרת, מ-60% ל-90% .
3. הקטנת קווי בנין.
4. שינוי יעוד משצ"פ לדרך מוצעת והסדרת כיכר קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15033חלק53-553, 13, 35, 37, 39, 45-46, 48, 56
15177חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11764תכנית מתאר מקומית למרתפי חנייהכפיפות
תוכניתג/ 12078מתחם הבזלת, טבריהשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2012
קבלת תכנית08/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה