שינוי חלוקה בהתאם - לחזקה בשטח, כפר כנא

תוכנית ג/ 9678

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי חלוקה בהתאם - לחזקה בשטח, כפר כנא
מספר: ג/ 9678
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי חלוקה - בהתאם לחזקה בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17400חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית08/01/1997