שינוי חלוקה בין המגרשים בהתאם למצב קיים - מושב שדה דוד

תוכנית 6/ 03/ 198/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי חלוקה בין המגרשים בהתאם למצב קיים - מושב שדה דוד
מספר: 6/ 03/ 198/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית לשינוי חלוקה בין חלקות 93 ו- 34.

2. שינוי יעוד של חלק מחלקה 93 לשטח למגורים בישוב חקלאי וצירופו לחלקה 34, ללא שינוי באחוזי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד

תיאור המיקום:
ישוב: שדה דוד
גוש: 3140 חלקה: 34, 93

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3140חלק34, 93
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2005
קבלת תכנית03/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500506/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004