שינוי חלוקה לפי בעלות, קביעת קוי הבניין למבנים קיימים לפי קיים.

תוכנית טר/ 1245

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי חלוקה לפי בעלות, קביעת קוי הבניין למבנים קיימים לפי קיים.
מספר: טר/ 1245
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/08/1979תאריך פרסום: 09/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2558. עמוד: 2015. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית09/08/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011