שינוי חלק משצ"פ לשפ"פ - מגרש מס' 3

תוכנית 14/ 03/ 102/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי חלק משצ"פ לשפ"פ - מגרש מס' 3
מספר: 14/ 03/ 102/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגרש שטח פרטי פתוח והרחבת בניה במגרש מגורים
א' על ידי שינויים בייעודי קרקע .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרתאנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק128
38568חלק3, 190
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/1999תאריך פרסום: 27/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4835. עמוד: 1862. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/10/1999
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1591. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1999.
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1998
קבלת תכנית09/12/1996