שינוי חלקה מס' מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח ובנין ציבור (בית כנסת)

תוכנית 22/ 03/ 102/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי חלקה מס' מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח ובנין ציבור (בית כנסת)
מספר: 22/ 03/ 102/ 140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטחים ציבוריים על ידי
שינויים ביעודי הקרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 21מרכז מסחרי - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2253. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים08/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/2001
החלטה בדיון באישור תכנית28/08/2000
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 57. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1999
קבלת תכנית31/12/1996