שינוי חלקי לתכנית מתאר משטח חקלאי לשטח ציבורי

תוכנית ג/ 17381

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי חלקי לתכנית מתאר משטח חקלאי לשטח ציבורי
מספר: ג/ 17381
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח ומגורים א'.

עיקרי ההוראות:
מהוה שינוי לתכנית מתאר ג/ 9858 המאושרת. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח ומגורים א' והתאמת תוואי דרך מס' 45 למצב קיים בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמסמג'דל שמס
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/10/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2008
קבלת תכנית29/01/2008