שינוי ייעוד הקרקע. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית בר/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד הקרקע. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: בר/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך, התווית דרך חדשה, שינוי יעוד מדרך לשטח בניני משק ושינוי יעוד משטח חקלאי לדרך. הדרך המתבטלת תרשם על שם קרן קיימת לישראל תמורת הדרך החדשה שתרשם על שם המדינה ותוחכר לרשות המקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
קטע כביש מספר 13 על יד בית חנן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3739חלק132
3740חלק1, 19-21, 66, 71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1967תאריך פרסום: 25/05/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1362. עמוד: 1539. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית25/05/1967