שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח לתכנון מיוחד.

תוכנית בר/ 48/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח לתכנון מיוחד.
מספר: בר/ 48/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח לתכנון מיוחד, בו
תותר הקמת מתקן לאילוף כלבי נחייה לעוורים עבור
המוביל, מרכז ישראלי לכלבי-נחייה לעוורים, עמותה
רשומה מס' - 58-016-896-1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
גן-רווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3748חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1427. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות11/11/1998תאריך פרסום: 11/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4696. עמוד: 419. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה08/12/1997
קבלת תכנית09/04/1995